Նորություններ և Միջոցառումներ


Հայտարարվում է մրցույթ

10 Feb 2021

Նորարական տեխնոլոգիաներ ջերմատների էներգաարդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ

read more

Էլեկտրաէներգիայի սակագների փոփոխություն

22 Jan 2021

Սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի միջին կշռված սակագինը կբարձրացնա 2.27 դրամ/կՎտժ-ով

read more

«Հայաստանում էլեկտրոմոբիլներին անցման աջակցություն» ամփոփիչ սեմինար

23 Dec 2020

«Էներգետիկայի հայկական գործակալություն» հիմանադրամը իր մասնակցությունն ունեցավ ամփոփիչ սեմինարին

read more

Հավանության արժանացավ էներգետիկայի բնագավառի ռազմավարական ծրագիրը

15 Jan 2021

Ծրագրով սահմանվում են 2040թ. Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառի զարգացման հիմնական ուղղությունները և դրա իրագործումն ապահովող միջոցառումները։

read more

Կառուցվելու է «Այգ-1» 200 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայան

05 Jan 2021

Կայանի կառուցման նպատակով առաջիկայում ՀՀ կառավարությունը մրցույթ կհայտարարի

read more

Արցախը 112,5 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ ՀԷԿ-եր է կորցրել

13 Jan 2021

Պատերազմի հետևանքով Արցախը 112,5 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ ՀԷԿ-եր է կորցրել

read more