Կառավարման համակարգ


Հոգաբարձուների խորհուրդ

Խորհրդի կազմում ներգրավված են էներգետիկ համակարգի հիմնական խաղացողները, դոնոր ընկերություններ և անկախ փորձագետներ:

Գործադիր կառավարում

Կառավարության հետ կապերի բաժին

Ներդրումների համակարգման և պաշտպանության բաժին

Հանրային կապերի և հաղորդակցության բաժին

Սպառողների պաշտպանության բաժին

Համագործակցություն ոլորտի առաջատար կազմակերպությունների և փորձագետների հետ հետևյալ ուղղություններով՝

  • Կազմակերպության զարգացման տեսլականի ռազմավարության մշակում և զարգացում
  • Դոնոր կազմակերպությունների հետ աշխատանքների իրականացման մասնագիտական աջակցություն
  • Էներգետիկ աուդիտի և արևային տեխնոլոգիաների զարգացման խորհրդատվություն
  • Հիդրոէներգետիկ հետազոտությունների և հիդրոլոգիական հաշվարկների ծառայություններ
  • Գիտատեխնիկական խորհրդատվություն
  • Հաշվապահական հաշվառում
  • Ֆինանսական խորհրդատվություն
  • Իրավաբանական խորհրդատվություն
  • Սոցիալական ցանցերի և մարկետինգային ծառայություններ

 

Ծրագրերի թիմեր

Կամավորներ