ՀՀ էլեկտրաէներգիայի շուկայի ազատականացում՝ փոփոխություն 4

11 Feb 2023

Էլեկտրաէներգիայի համատեղ սպառում և արտադրություն

Այժմ հնարավոր է էլեկտրաէներգիա արտադրել և սպառել համատեղ, ինչպես նաև՝ մեկ վայրում արտադրել, մեկ այլ վայրում սպառել: