Գործունեություն


«Էներգետիկայի հայկական գործակալություն» հիմնադրամի գործունեության հիմնական ուղղությունները, որոնք խթանում են ոլորտի զարգացմանն ուղղված ողջ գործընթացը՝ ծառայելով որպես խորհրդատու, միջնորդ, աջակից և նախաձեռնող մարմին, հետևյալն են:

 • Ոլորտի հիմնախնդիրների լուծումների մոդելները 
  Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության առաջնայնությունները` Հիմնադրամը աշխատում է ՀՀ Էներգետիկ համակարգի կայուն զարգացման և ենթակառուցվածքների արդիականացման տնտեսական մոդելների կազմման ուղղությամբ: Հզոր համակարգ կառուցելու համար նախ անհրաժեշտ է ամրացնել հիմքերը՝ բարելավել
  էներգիայի հասանելիությունը, արդյունավետ բաշխումը և օգտագործումը։
 • Ռազմավարական-Թիրախային զարգացումը
  Հաշվի առնելով երկրի էներգետիկ ներուժը և ոլորտի հնարավորությունները՝ հիմնադրամը իրականացնում է ծրագրեր, որոնք խթանում են վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության զարգացումը, տարածաշրջանային ինտեգրումը, ինչպես նաև էլեկտրաէներգետիկ շուկայի ազատականացման մոդելի ներդրման սահուն անցումը։
 • Համընդհանուր իրազեկումը
  Առաջնային է համարվում համակարգի շարժիչ ուժերի գիտելիքային զինումը և հանրությանը ներկա պատկերի և հեռանկարների մասին հասանելի տեղեկատվության տրամադրումը։ Նախատեսվում է ստեղծել հետազոտությունների, փորձի փոխանակման և երկխոսության հարթակ, իրականացնել մասնագետների վերապատրաստում կարողությունների զարգացում, կազմել զարգացման մոդելներ, տեղեկատվական փաթեթներ, գնահատումներ և հրապարակումներ։
 • Համատեղ ջանքերի համակարգումը
  Ոլորտի արդյունավետ առաջխաղացումը անհրաժեշտ է կազմակերպել համակարգված, ճկուն և հարթ համագործակցական համատեքստով։ Գործակալությունը հանդիսանում է անկախ միջնորդ միջազգային, պետական և մասնավոր հատվածների՝ ներառյալ կոմունալ ծառայություն մատուցող ընկերությունների, և սպառողի միջև։ Ուշադրության թիրախում է ներդրողների պաշտպանությունը և ուղղորդումը ամբողջ էներգետիկ դաշտում։