Դեկարբոնիզացում

04 May 2020

Դեկարբոնիզացումը ենթադրում է ածխաթթու գազի (CO2) արտանետումների նվազում

Բնապահպանական հիմնական խնդիրներից մեկը տնտեսության և էներգետիկ համակարգերի դեկարբոնիզացումն է: Կլիմայի կտրուկ փոփոխություններին զուգահեռ մեծացել է էներգետիկ համակարգերի դեկարբոնիզացիայի արդիականությունը: Փորձենք պարզել, թե ի՞նչ է դա։

Դեկարբոնիզացումը ենթադրում է ածխաթթու գազի (CO2) արտանետումների նվազում: Հայտնի են դեկարբոնիզացման երկու հիմնական հասկացություն՝

  • Ընդհանուր տնտեսության՝ այն ենթադրում է CO2- ի արտանետումների կրճատում ՀՆԱ-ի մեկ միավորի համար (տոննա / ԱՄՆ դոլար / անձ);
  • էներգետիկ համակարգի տնտեսության՝ CO2- ի արտանետումների կրճատում արտադրված էներգիայի մեկ միավորի համար (կգ / բարել):


Դեկարբոնիզացիայի ուղղություններն են՝

  • Էլեկտրաֆիկացում, որը զգալիորեն կբարձրացնի էներգախնայողությունը;
  • էլեկտրաէներգիայի հզորությունների գեներացման դեկարբոնիզացիա;
  • էներգաարդյունավետություն:

Այս բոլոր ուղղությունները փոխկապակցված են միմյանց հետ:

Դեկարբոնիզացիայի նպատակն է հանածո վառելիքի վրա հիմնված համակարգերի փոխարինումը վերականգնվող էներգիայի աղբյուրներից արտադրված